Verschillende soorten verkeersborden

Als deelnemer van het verkeer moet je alle verschillende soorten verkeersborden en verkeersregels te kennen. De verkeersregels en de meeste verkeersborden komen in Nederland op de basisschool al aan bod.

Ons land beschikt over een heel groot aantal verkeersborden en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Het is daarom handig te weten dat verkeersborden in verschillende categorieën worden onderverdeeld. Er zijn informatieve borden, waarschuwingsborden, gebods- en verbodsborden en tijdelijke verkeersborden.

Soorten Verkeersborden

Informatieve borden

Deze borden geven informatie. Hierop kan bijvoorbeeld staan wat de maximumsnelheid is of hoelang het nog reizen is naar je bestemming. Het aantal kilometers staat dan op het verkeersbord aangegeven. Het geeft ook informatie over de toestand op de weg. Rij je op een voorrangsweg, ben binnen of buiten de bebouwde kom, bevind je je in een woonwijk of nader je een doodlopende straat.

Waarschuwingsborden

Deze borden geven aan dat je alert moet zijn in een bepaalde situatie of dat er een gevaarlijke situatie nadert. Bijvoorbeeld kijk uit voor overstekend wild of je nadert een scherpe bocht. Op de snelweg worden deze waarschuwingsborden vaak gebruikt waarop men aangeeft dat je een file nadert en dat je je snelheid moet minderen of aanpassen. Ook zie je een waarschuwing wanneer je als weggebruiker een rotonde, stoplicht of zebrapad nadert.

Gebods- en verbodsborden

Deze borden geven aan in een bepaalde situatie wat je moet doen of wat je juist niet mag doen. Zo kan een bord met een pijl aangeven in welke richting je moet rijden, of je een bepaalde straat in moet rijden, bijvoorbeeld bij eenrichtingsverkeer. Borden met een stopteken gebieden je stoppen. Let op, bij een STOP-bord, moet je echt stoppen en stilstaan. Het louter minderen van snelheid is dus niet de bedoeling.

Op sommige delen van de weg is het verboden in te halen, dat wordt dan aangegeven aan het begin van het gebied door een verbodsbord. Wanneer een gebodsbord een snelheid aangeeft is het ook verplicht deze snelheid aan te houden. Dit in tegenstelling tot wanneer de snelheid wordt aangegeven op een informatief verkeersbord. Dan gaat het om een adviessnelheid. Deze borden zie je wel eens staan in een bocht, dan is de adviessnelheid aangegeven om de bocht met die snelheid in te gaan.

Tijdelijke verkeersborden

Deze borden worden gebruikt gedurende tijdelijke situaties en kunnen bestaan uit de bovenstaande categorieën. Bijvoorbeeld wanneer er wegwerkzaamheden plaatsvinden of er is een tijdelijke wijziging van de huidige verkeerssituatie, zoals bijvoorbeeld een omleiding of een afsluiting. De tijdelijke verkeersborden staan in rang altijd boven de standaard soorten verkeersborden. Als de maximumsnelheid 120 kilometer per uur is, maar door omstandigheden is dit tijdelijk 80 kilometer per uur, dan prevaleert het tijdelijke verkeersbord boven het standaard verkeersbord. Daarnaast kunnen verkeersborden worden ingedeeld in kleur en vorm. De kleuren die gebruikt worden zijn blauw, rood en geel. En de vormen zijn rond, vierkant en driehoekig.

Kleuren en vormen van verschillende soorten verkeersborden

Kleur
Gebodsborden en informatieve borden zijn altijd blauw. Verbodsborden en waarschuwingsborden zijn altijd rood. Tijdelijke verkeersborden zijn altijd geel.

Vorm
Gebods- of verbodsborden zijn altijd rond. Informatieve borden zijn altijd vierkant en waarschuwingsborden zijn meestal driehoekig. Op de snelweg zijn de waarschuwingsborden niet altijd driehoekig, maar maakt men gebruik van matrixborden, waarop de inhoud kan worden aangepast. Dus je nadert een file, of pas je snelheid aan.

Laat een reactie achter