De grappigste verkeersborden

Iedereen kent ze wel, grappige verkeersborden. Ze zijn soms niet altijd grappig bedoeld, maar door een spellingsfout of in combinatie met een ander verkeersbord komt het wel grappig over. Op internet zijn er veel voorbeelden te vinden van grappige verkeersborden of combinaties ervan. Vooral de tijdelijke verkeersborden, waar tekst op staat, zijn nogal het slachtoffer van spellingsfouten.

De vraag is of deze spellingsfouten soms niet met opzet worden gemaakt. Op het internet circuleert een tijdelijk verkeersbord met een omleiding waarop vermeld staat dat ‘de chinees beleikbaal is’ Je kunt hier je vraagtekens bij zetten of dit per ongeluk is gebeurd of dat de maker van dit verkeersbord toch een grapje wilde uithalen.

chinees beleikbaar

Onlogische opstelling

Soms staan verkeersborden erg ongelukkig opgesteld, zodat het een rare situatie creëert. Bijvoorbeeld het verkeersbord dat aangeeft waar de bebouwde kom ophoudt, zodat er een maximum snelheid van 80 kilometer per uur mag worden gehanteerd, terwijl er drie meter verderop weer een verkeersbord staat dat de men de bebouwde kom binnenrijdt. Een knappe automobilist die binnen die drie meter 80 kilometer per uur kan gaan rijden, om vervolgens weer met 50 kilometer per uur de bebouwde kom binnen te rijden.

  • GrappigVerkeersbord6
  • GrappigVerkeersbord4
  • GrappigVerkeersbord3
  • GrappigVerkeersbord5
  • GrappigVerkeersbord1
  • GrappigVerkeersbord2

Taalgrapjes en tegenstrijdigheden

Ook zijn er natuurlijk genoeg grapjassen, die met een simpele handeling een tekst op een verkeersbord kunnen veranderen. Bijvoorbeeld het informatieve bord met de tekst ‘denk aan uw parkeerschijf’ kan makkelijk veranderd worden in ‘denk aan uw parkeerschijt’.

Parkeerschijt of parkeerschijf?

Ook tegenstrijdige verkeersborden die in combinatie geplaatst worden kunnen een grappige situatie opleveren. Bijvoorbeeld een verbodsbord dat aangeeft dat tractors verboden zijn op het wegdek, maar onder dat bord wordt een bord met een tractor geplaatst dat aangeeft dat de uitzondering een tractor is. Dit is een grappige situatie, maar voornamelijk ook verwarrend. Een grappig verkeersbord is van tijd tot tijd niet erg en een beetje humor in het verkeer is niet erg, maar het moet geen verwarring veroorzaken.

Zelf verkeersborden ontwerpen

Er zijn ook websites waarop je je eigen grappige verkeersbord kunt ontwerpen en bestellen. Mensen mogen deze alleen op hun eigen erf plaatsen, mits er geen verwarring ontstaat met geldende verkeersregels in dat gebied. Er wordt dan vaak de spot gedreven met bestaande verkeersborden. Bijvoorbeeld: kijk uit voor overstekend wild, een waarschuwingsbord met daarin een hert, wordt dan veranderd in: kijk uit voor overstekende bejaarden. In plaats van een hert worden dan twee oudere mensen toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld grappig wanneer zo een bord geplaatst wordt op het terrein van een bejaardentehuis.

Plaatsing op de openbare weg

Zelf verkeersborden plaatsen op de openbare weg is niet toegestaan en mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de gemeente of provincie. Indien er geen toestemming is, heeft de gemeente of provincie te allen tijde het recht om het verkeersbord te verwijderen. Dus wilt u voor een bepaalde situatie een grappig verkeersbord plaatsen op de openbare weg, bijvoorbeeld een huwelijks jubileum en wilt hiervoor een grappig verkeersbord plaatsen, zoals: let op voor overstekende bruidsparen, dan is toestemming van de gemeente een vereiste.